ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย เวียดนาม(Vietnam) รูปถ่าย พันราง(Phan Rang) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth

คลิ้กชมเพิ่ม
ดาลัท(Da Lat)
นาชัง(Na Trang)
ไซง่อน(Saigon)
 

วันเวลาเดินทาง
 
1995-12
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย เวียดนาม(Vietnam) พันราง(Phan Rang) 1995-12 0 - รูปถ่าย พันราง(Phan Rang) รูปถ่าย เวียดนาม(Vietnam) พันราง(Phan Rang) 1995-12 1 - ทิวทัศน์ พันราง(Phan Rang)