ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) รูปถ่าย โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth

คลิ้กชมเพิ่ม
รัฐอริโซนา(Arizona)
เบเวอร์ลี ฮิลล์(Beverly Hill)
รัฐแคริฟอร์เนีย(California)
ชิคาโก(Chicago)
ป้อมโลเดอร์ดอล(Fort Lauderdale)
แกรน แคนยอน(Grand Canyon)
ทะเลสาบ เพาเวลล์(Lake Powell)
ลาสเวกัส(Las Vegas)
ไมอามี(Miami)
ไมน์อโปลิส(Mineapolis)
นิวยอร์ก(New York)
ออร์แลนโด(Orlando)
ปาล์ม บีช(Palm Beach)
ฟิลาเดเฟีย(Philadelphia)
เซนต์ปอล มินเนโซต้า(Saint Paul Minnesota)
ซานตา บาบาร่า(Santa Barbara)
 

วันเวลาเดินทาง
 
1992-08
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 0 - ช็อปปิ้ง โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 1 - จุดชมวิว โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 2 - ช็อปปิ้ง โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 3 - เมือง โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 5 - ช็อปปิ้ง โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 6 - รูปถ่าย โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 7 - ชื่อเสียง โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 8 - จุดชมวิว โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 9 - เมือง โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 10 - จุดชมวิว โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 11 - ไกด์ โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 12 - เช่า โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 13 - พิพิธภัณฑ์ โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 14 - พิพิธภัณฑ์ โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 15 - รูปถ่าย โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 16 - พิพิธภัณฑ์ โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 18 - จุดชมวิว โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 19 - ทัศนียภาพ โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 22 - เมือง โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 23 - รูปถ่าย โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 24 - เมือง โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 28 - ทัศนียภาพ โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park) 1992-08 29 - พิพิธภัณฑ์ โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park)