ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) รูปถ่าย ไมน์อโปลิส(Mineapolis) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth

คลิ้กชมเพิ่ม
รัฐอริโซนา(Arizona)
เบเวอร์ลี ฮิลล์(Beverly Hill)
รัฐแคริฟอร์เนีย(California)
ชิคาโก(Chicago)
ป้อมโลเดอร์ดอล(Fort Lauderdale)
แกรน แคนยอน(Grand Canyon)
ทะเลสาบ เพาเวลล์(Lake Powell)
ลาสเวกัส(Las Vegas)
ไมอามี(Miami)
นิวยอร์ก(New York)
ออร์แลนโด(Orlando)
ปาล์ม บีช(Palm Beach)
ฟิลาเดเฟีย(Philadelphia)
เซนต์ปอล มินเนโซต้า(Saint Paul Minnesota)
ซานตา บาบาร่า(Santa Barbara)
โยสมิท เนชั่นเนล ปาร์ค(Yosemite National Park)
 

วันเวลาเดินทาง
 
2006-03
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 1 - ช็อปปิ้ง ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 2 - ชื่อเสียง ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 3 - ชื่อเสียง ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 4 - ชื่อเสียง ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 5 - จุดชมวิว ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 6 - รูปถ่าย ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 7 - พิพิธภัณฑ์ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 8 - ทัศนียภาพ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 9 - ทัศนียภาพ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 10 - ชื่อเสียง ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 11 - เช่า ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 12 - ทะเล ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 13 - ชื่อเสียง ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 14 - จุดชมวิว ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 15 - ทะเล ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 16 - ช็อปปิ้ง ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 17 - ช็อปปิ้ง ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 18 - พิพิธภัณฑ์ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 19 - ชื่อเสียง ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 20 - ทัศนียภาพ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 21 - ทิวทัศน์ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 22 - ช็อปปิ้ง ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 23 - ช็อปปิ้ง ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 24 - ไกด์ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 25 - จุดชมวิว ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 26 - พิพิธภัณฑ์ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 27 - พิพิธภัณฑ์ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 28 - ทัศนียภาพ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 29 - ไกด์ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 30 - ทัศนียภาพ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 31 - ทะเล ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 32 - รูปถ่าย ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 33 - ทัศนียภาพ ไมน์อโปลิส(Mineapolis) รูปถ่าย สหรัฐอเมริกา(United States) ไมน์อโปลิส(Mineapolis) 2006-03 34 - เช่า ไมน์อโปลิส(Mineapolis)