ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) รูปถ่าย แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth

คลิ้กชมเพิ่ม
แบสตาด(Bastad)
ดร็ทท์นิงโฮล์ม(Drottningholm)
โกเธนเบิร์ก(Gothenburg)
ซิกตูนา(Sigtuna)
จาก ซิกตูนาไปนนอัปป์ซาลา(Sigtuna to Uppsala road)
สตาฟนาส(Stavnas)
สตอกโฮล์ม(Stockholm)
สต็อคโฮล์ม อาร์ชิเพลาโก(Stockholm Archipelago)
อัปป์ซาลา(Uppsala)
 

วันเวลาเดินทาง
 
2005-06
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 1 - ทิวทัศน์ แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 2 - เมือง แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 3 - ไกด์ แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 4 - ไกด์ แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 5 - พิพิธภัณฑ์ แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 6 - เช่า แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 7 - ทะเล แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 8 - พิพิธภัณฑ์ แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 9 - ชื่อเสียง แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 10 - ช็อปปิ้ง แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 11 - พิพิธภัณฑ์ แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 12 - ทะเล แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 13 - ช็อปปิ้ง แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 14 - เมือง แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 15 - ชื่อเสียง แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 16 - ชื่อเสียง แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 17 - เมือง แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 18 - ทิวทัศน์ แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 19 - รูปถ่าย แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 20 - เช่า แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 21 - รูปถ่าย แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 22 - เมือง แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 23 - ไกด์ แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 24 - พิพิธภัณฑ์ แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) แวซ์โฮล์ม(Vaxholm) 2005-06 25 - ชื่อเสียง แวซ์โฮล์ม(Vaxholm)