ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) รูปถ่าย อัปป์ซาลา(Uppsala) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth

คลิ้กชมเพิ่ม
แบสตาด(Bastad)
ดร็ทท์นิงโฮล์ม(Drottningholm)
โกเธนเบิร์ก(Gothenburg)
ซิกตูนา(Sigtuna)
จาก ซิกตูนาไปนนอัปป์ซาลา(Sigtuna to Uppsala road)
สตาฟนาส(Stavnas)
สตอกโฮล์ม(Stockholm)
สต็อคโฮล์ม อาร์ชิเพลาโก(Stockholm Archipelago)
แวซ์โฮล์ม(Vaxholm)
 

วันเวลาเดินทาง
 
2005-06
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 1 - เมือง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 2 - จุดชมวิว อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 3 - ช็อปปิ้ง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 4 - ทะเล อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 5 - ไกด์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 6 - ทิวทัศน์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 7 - ทิวทัศน์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 8 - ช็อปปิ้ง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 9 - พิพิธภัณฑ์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 10 - ทะเล อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 11 - ไกด์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 12 - ช็อปปิ้ง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 13 - เช่า อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 14 - ชื่อเสียง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 15 - ชื่อเสียง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 16 - ไกด์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 17 - รูปถ่าย อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 18 - รูปถ่าย อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 19 - เช่า อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 20 - ทัศนียภาพ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 21 - เมือง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 22 - ชื่อเสียง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 23 - ทะเล อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 24 - ทิวทัศน์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 25 - เมือง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 26 - จุดชมวิว อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 27 - ช็อปปิ้ง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 28 - รูปถ่าย อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 29 - ทัศนียภาพ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 30 - ทิวทัศน์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 31 - ชื่อเสียง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 32 - เมือง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 33 - รูปถ่าย อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 34 - ชื่อเสียง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 35 - ทัศนียภาพ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 36 - พิพิธภัณฑ์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 37 - พิพิธภัณฑ์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 38 - ทะเล อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 39 - ไกด์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 40 - เช่า อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 41 - เช่า อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 42 - ชื่อเสียง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 43 - พิพิธภัณฑ์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 44 - ไกด์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 45 - รูปถ่าย อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 46 - เมือง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 47 - รูปถ่าย อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 48 - ชื่อเสียง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 49 - ทะเล อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 50 - ทะเล อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 51 - ชื่อเสียง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 52 - เช่า อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 53 - ชื่อเสียง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 54 - ทิวทัศน์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 55 - ช็อปปิ้ง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 56 - ไกด์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 57 - จุดชมวิว อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 58 - เมือง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 59 - ทะเล อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 60 - เมือง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 61 - เมือง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 62 - จุดชมวิว อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 63 - ชื่อเสียง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 64 - พิพิธภัณฑ์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 65 - เมือง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 66 - เมือง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 67 - ทิวทัศน์ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 68 - เช่า อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 69 - ทัศนียภาพ อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 70 - เมือง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 71 - ช็อปปิ้ง อัปป์ซาลา(Uppsala) รูปถ่าย สวีเดน(Sweden) อัปป์ซาลา(Uppsala) 2005-06 72 - เช่า อัปป์ซาลา(Uppsala)