ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) รูปถ่าย สินายา(Sinaia) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth
Romania Sinaia.kml

Romania Sinaia.kmz

คลิ้กชมเพิ่ม
บูคาเรสต์(Bucharest)
 

วันเวลาเดินทาง
 
2003-10
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 1 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 2 - พิพิธภัณฑ์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 3 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 4 - ไกด์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 5 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 6 - ชื่อเสียง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 7 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 8 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 9 - ช็อปปิ้ง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 10 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 11 - ทะเล สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 12 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 13 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 14 - จุดชมวิว สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 15 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 16 - ช็อปปิ้ง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 17 - ไกด์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 18 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 19 - ทะเล สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 20 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 21 - ชื่อเสียง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 22 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 23 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 24 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 25 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 26 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 27 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 28 - พิพิธภัณฑ์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 29 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 30 - จุดชมวิว สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 31 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 32 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 33 - ทะเล สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 34 - เมือง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 35 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 36 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 37 - ช็อปปิ้ง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 38 - ไกด์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 39 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 40 - ชื่อเสียง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 41 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 42 - พิพิธภัณฑ์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 43 - ช็อปปิ้ง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 44 - ช็อปปิ้ง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 45 - เมือง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 46 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 47 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 48 - พิพิธภัณฑ์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 49 - จุดชมวิว สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 50 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 51 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 52 - ไกด์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 53 - ไกด์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 54 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 55 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 56 - พิพิธภัณฑ์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 57 - ช็อปปิ้ง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 58 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 59 - จุดชมวิว สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 60 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 61 - พิพิธภัณฑ์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 62 - จุดชมวิว สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 63 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 64 - ไกด์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 65 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 66 - จุดชมวิว สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 67 - ทะเล สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 68 - เมือง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 69 - จุดชมวิว สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 70 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 71 - ชื่อเสียง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 72 - ช็อปปิ้ง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 73 - ชื่อเสียง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 74 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 75 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 76 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 77 - จุดชมวิว สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 78 - ไกด์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 79 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 80 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 81 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 82 - จุดชมวิว สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 83 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 84 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 85 - ไกด์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 86 - ไกด์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 87 - รูปถ่าย สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 88 - เมือง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 89 - เมือง สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 90 - ทะเล สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 91 - ไกด์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 92 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 93 - ทัศนียภาพ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 94 - พิพิธภัณฑ์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 95 - ทิวทัศน์ สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 96 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 97 - เช่า สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 98 - จุดชมวิว สินายา(Sinaia) รูปถ่าย โรมาเนีย(Romania) สินายา(Sinaia) 2003-10 99 - จุดชมวิว สินายา(Sinaia)