ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย ฟิลิปปินส์(Philippines) รูปถ่าย เมืองแองเจเลส(Angeles City) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth

คลิ้กชมเพิ่ม
บานาเวย์(Banaue)
โบราเคย์(Boracay)
มะนิลา(Manila)
 

วันเวลาเดินทาง
 
1997-03
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย ฟิลิปปินส์(Philippines) เมืองแองเจเลส(Angeles City) 1997-03 0 - ชื่อเสียง เมืองแองเจเลส(Angeles City)