ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) รูปถ่าย มืร์รี(Murree) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth
Pakistan Murree.kml

Pakistan Murree.kmz

คลิ้กชมเพิ่ม
อิสลามาแบด(Islamabad)
จาก ถนน อิสลามาแบด ไป มืร์รี(Islamabad to Murree road)
การาจี(Karachi)
 

วันเวลาเดินทาง
 
2006-08
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 1 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 2 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 3 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 4 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 5 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 6 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 7 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 8 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 9 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 10 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 11 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 12 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 13 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 14 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 15 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 16 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 17 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 18 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 19 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 20 - ช็อปปิ้ง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 21 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 22 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 23 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 24 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 25 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 26 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 27 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 28 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 29 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 30 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 31 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 32 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 33 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 34 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 35 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 36 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 37 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 38 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 39 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 40 - ช็อปปิ้ง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 41 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 42 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 43 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 44 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 45 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 46 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 47 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 48 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 49 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 50 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 51 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 52 - ช็อปปิ้ง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 53 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 54 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 55 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 56 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 57 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 58 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 59 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 60 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 61 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 62 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 63 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 64 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 65 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 66 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 67 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 68 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 69 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 70 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 71 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 72 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 73 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 74 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 75 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 76 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 77 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 78 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 79 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 80 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 81 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 82 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 83 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 84 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 85 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 86 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 87 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 88 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 89 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 90 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 91 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 92 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 93 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 94 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 95 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 96 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 97 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 98 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 99 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 100 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 101 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 102 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 103 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 104 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 105 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 106 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 107 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 108 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 109 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 110 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 111 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 112 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 113 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 114 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 115 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 116 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 117 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 118 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 119 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 120 - ช็อปปิ้ง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 121 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 122 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 123 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 124 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 125 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 126 - ช็อปปิ้ง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 127 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 128 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 129 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 130 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 131 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 132 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 133 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 134 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 135 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 136 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 137 - ช็อปปิ้ง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 138 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 139 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 140 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 141 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 142 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 143 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 144 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 145 - ช็อปปิ้ง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 146 - ช็อปปิ้ง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 147 - ช็อปปิ้ง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 148 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 149 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 150 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 151 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 152 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 153 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 154 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 155 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 156 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 157 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 158 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 159 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 160 - เช่า มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 161 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 162 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 163 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 164 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 165 - ช็อปปิ้ง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 166 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 167 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 168 - ทัศนียภาพ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 169 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 170 - ทิวทัศน์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 171 - ไกด์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 172 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 173 - รูปถ่าย มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 174 - เมือง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 175 - ช็อปปิ้ง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 176 - พิพิธภัณฑ์ มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 177 - ชื่อเสียง มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 178 - ทะเล มืร์รี(Murree) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) มืร์รี(Murree) 2006-08 179 - จุดชมวิว มืร์รี(Murree)