ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย New Caledonia รูปถ่าย Le Surf Hotel Noumea เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth

คลิ้กชมเพิ่ม
Canala to La Foa road
ถ่ายจากข้างบน(From the Sky)
Hotel Le Pacifique Noumea
Ile des pins
Lifou
Magenta Airport
Noumea
Parc de la Riviere Bleue
Thio
Thio to Canala road
Tjibaou Cultural Centre
Tontouta to Thio road
 

วันเวลาเดินทาง
 
2010-05
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 1 - ทิวทัศน์ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 2 - ทัศนียภาพ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 3 - เมือง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 4 - พิพิธภัณฑ์ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 5 - ช็อปปิ้ง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 6 - เมือง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 7 - ทัศนียภาพ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 8 - เช่า Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 9 - เมือง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 10 - ทิวทัศน์ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 11 - ช็อปปิ้ง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 12 - ชื่อเสียง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 13 - ทิวทัศน์ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 14 - พิพิธภัณฑ์ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 15 - ทะเล Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 16 - ทะเล Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 17 - เมือง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 18 - ช็อปปิ้ง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 19 - ชื่อเสียง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 20 - เมือง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 21 - ไกด์ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 22 - พิพิธภัณฑ์ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 23 - เช่า Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 24 - ไกด์ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 25 - ช็อปปิ้ง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 26 - ทะเล Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 27 - ทัศนียภาพ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 28 - พิพิธภัณฑ์ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 29 - เช่า Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 30 - ทิวทัศน์ Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 31 - เมือง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 32 - ชื่อเสียง Le Surf Hotel Noumea รูปถ่าย New Caledonia Le Surf Hotel Noumea 2010-05 33 - เช่า Le Surf Hotel Noumea