ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย พม่า(Myanmar) รูปถ่าย เมืองพุกาม(Pagan) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth

คลิ้กชมเพิ่ม
ทวาย(Dawei (TAVOY))
จาก มะริด ไป ทวาย(From Myeik to Dawei)
มันดาเลย์(Mandalay)
เมืองมากัน เหนือ(Maungmagan North)
หาด เมืองมากัน(Maungmagan beach)
ดอย โปปา(Mount Popa)
มะริด(Myeik (Mergui))
จาก ถนน ทวาย ไป เมืองมากัน(Road from Dawei to Maungmagan beach)
ย่างกุ้ง(Yangon)
 

วันเวลาเดินทาง
 
1998-01
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 0 - ชื่อเสียง เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 1 - ไกด์ เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 2 - ไกด์ เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 3 - ชื่อเสียง เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 4 - เช่า เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 5 - ทิวทัศน์ เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 6 - ไกด์ เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 7 - รูปถ่าย เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 8 - พิพิธภัณฑ์ เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 9 - ทิวทัศน์ เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 10 - ชื่อเสียง เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 11 - ชื่อเสียง เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 12 - ทิวทัศน์ เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 13 - ทะเล เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 14 - ช็อปปิ้ง เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 15 - ชื่อเสียง เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 16 - เมือง เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 17 - รูปถ่าย เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 18 - ชื่อเสียง เมืองพุกาม(Pagan) รูปถ่าย พม่า(Myanmar) เมืองพุกาม(Pagan) 1998-01 19 - ทะเล เมืองพุกาม(Pagan)