ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) รูปถ่าย โมรอนกดาว่า(Morondava) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth

คลิ้กชมเพิ่ม
อัตนานาริโว(Antananarivo)
เบโล(Belo)
เซนต์ มารีย์(Sainte Marie)
ตามาตาฟ(Tamatave)
ทีซินกี(Tsingy)
 

วันเวลาเดินทาง
 
1999-10
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 0 - ทิวทัศน์ โมรอนกดาว่า(Morondava) รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 13 - เมือง โมรอนกดาว่า(Morondava) รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 14 - รูปถ่าย โมรอนกดาว่า(Morondava) รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 15 - ชื่อเสียง โมรอนกดาว่า(Morondava) รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 16 - ช็อปปิ้ง โมรอนกดาว่า(Morondava) รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 17 - เช่า โมรอนกดาว่า(Morondava) รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 18 - พิพิธภัณฑ์ โมรอนกดาว่า(Morondava) รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 19 - เช่า โมรอนกดาว่า(Morondava) รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 20 - ไกด์ โมรอนกดาว่า(Morondava) รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 21 - พิพิธภัณฑ์ โมรอนกดาว่า(Morondava) รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 22 - ทะเล โมรอนกดาว่า(Morondava) รูปถ่าย มาดากัสการ์(Madagascar) โมรอนกดาว่า(Morondava) 1999-10 23 - พิพิธภัณฑ์ โมรอนกดาว่า(Morondava)