ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) รูปถ่าย เทล อาวิก(Tel Aviv) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 
กีการ์ ฮาเมดีน่า(Kikar Hamedina)
ถนน จาโบตินสกี้(Jabotinsky Street)
ถนน ตาร์แซท(Tarsat Street)
ถนน รอธชิลด์(Rothschild Street)
ถนน อีบน  กวีรอล(Ibn Gvirol Street)
ถนน เยรูซาเล็ม(Yerushalyim Street)
ถนน เยเฟท(Yefet Street)
ถนน โรคัช(Rokach Street)
ท่าเรือ เทล อาวีฟ(Tel Aviv Harbor)
หาด เทล อาวีฟ(Tel Aviv Beach)
เทล อวิฟ หาดทราย(Tel Aviv Sea Shore)
เทล อาวีฟ ด้านทิศเหนือ(North Tel Aviv)
เทล อาวีฟ ด้านทิศใต้(South Tel Aviv)
โรงแรม เดวิด อินเตอร์คอนติเนนตัล(David Intercontinental Hotel)

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth
Israel Tel Aviv.kml

Israel Tel Aviv.kmz

คลิ้กชมเพิ่ม
อปอลโลเนีย(Apollonia)
จาก อารัค ไป ทะเลดำ(Arad to Dead Sea road)
จาก แอชเคลอน ไป ถนน อารัค(Ashkelon to Arad road)
บัท แยมBat Yam)
หาด บัท แยม(Bat Yam Beach)
เบียร์ เชอวา(Beer Sheva)
สนามบิน เบน กูเรียน(Ben Gurion Airport)
โบเก็ ก(Boqeq)
ซีซาร์เรีย(Caesarea)
ทะเลดำ(Dead Sea)
จาก ไฮฟา ไป  เทล อวิฟ(From Haifa to Tel Aviv)
ไฮฟา(Haifa)
เฮิร์สลียา(Herzliya)
จาฟา(Jafa)
เยลูซาเล็ม(Jerusalem)
นิทซาน(Nitzan)
ริชน เลอ ซีอ็อง(Rishon Le Zion)
หาด ริชน เลอ ซีอ็อง(Rishon Le Zion Beach)
ถนน(Road)
จาก เทล อาวีฟ ไป ถนน เชอวา(Tel Aviv to Beer Sheva road)
จาก เทล อาวีฟ ไป สนามบิน เบน กูเรียน(Tel Aviv to Ben Gurion Airport)
 

วันเวลาเดินทาง
 
2001-07
2006-12
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 2 - ชื่อเสียง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 3 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 4 - พิพิธภัณฑ์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 5 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 6 - รูปถ่าย เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 7 - เช่า เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 8 - ชื่อเสียง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 9 - เช่า เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 10 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 11 - จุดชมวิว เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 12 - ไกด์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 13 - พิพิธภัณฑ์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 14 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 15 - ไกด์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 16 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 17 - เช่า เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 18 - พิพิธภัณฑ์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 19 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 20 - จุดชมวิว เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 21 - ไกด์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 22 - ชื่อเสียง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 23 - ชื่อเสียง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 24 - ช็อปปิ้ง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 25 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 26 - ช็อปปิ้ง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 27 - รูปถ่าย เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 28 - ทิวทัศน์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 29 - พิพิธภัณฑ์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 30 - ช็อปปิ้ง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 31 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 32 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 33 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 34 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 35 - รูปถ่าย เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 36 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 37 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 38 - ชื่อเสียง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 39 - รูปถ่าย เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 40 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 41 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 42 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 43 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 44 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 45 - จุดชมวิว เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 46 - เช่า เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 47 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 48 - เช่า เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 49 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 50 - พิพิธภัณฑ์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 51 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 52 - พิพิธภัณฑ์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 53 - เช่า เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 54 - ช็อปปิ้ง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 55 - พิพิธภัณฑ์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 56 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 57 - ชื่อเสียง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 58 - ทิวทัศน์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 59 - ชื่อเสียง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 60 - ชื่อเสียง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 61 - เช่า เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 62 - ช็อปปิ้ง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 63 - ชื่อเสียง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 64 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 65 - ไกด์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 66 - พิพิธภัณฑ์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 67 - เช่า เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 68 - ทิวทัศน์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 69 - ไกด์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2001-07 0 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 70 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 71 - ไกด์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 72 - เช่า เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 73 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 74 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 75 - รูปถ่าย เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 76 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 77 - ชื่อเสียง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 78 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 79 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 80 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 81 - เช่า เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 82 - จุดชมวิว เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 83 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 84 - ช็อปปิ้ง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 85 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 86 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 87 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 88 - พิพิธภัณฑ์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 89 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 90 - ช็อปปิ้ง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 91 - ช็อปปิ้ง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 92 - ทิวทัศน์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 93 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 94 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 95 - ช็อปปิ้ง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 96 - จุดชมวิว เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 97 - พิพิธภัณฑ์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 98 - จุดชมวิว เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 99 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 100 - รูปถ่าย เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 101 - จุดชมวิว เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 102 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 103 - รูปถ่าย เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 104 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 105 - ไกด์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 106 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 107 - ทะเล เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 108 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 109 - เมือง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 110 - ทิวทัศน์ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 111 - รูปถ่าย เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 112 - ทัศนียภาพ เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 113 - รูปถ่าย เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 114 - ชื่อเสียง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 115 - จุดชมวิว เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 116 - ช็อปปิ้ง เทล อาวิก(Tel Aviv) รูปถ่าย อิสราเอล(Israel) เทล อาวิก(Tel Aviv) 2006-12 117 - รูปถ่าย เทล อาวิก(Tel Aviv)