ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) รูปถ่าย ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth

คลิ้กชมเพิ่ม
บลู ลากูน(Blue Lagoon)
เดียร์โฮไล(Dyrholaey)
แอจาฟโจล(Eyjafjoll)
แอราร์ิบาคคิ(Eyrarbakki)
เจซีร์(Geysir)
กูลล์ฟอส(Gullfoss)
โจกูลซาร์ลง(Jokulsarlon)
ครีซูวิค(Krysuvik)
เมียร์กาลส์โจกูล(Myrdalsjokull)
เรกยะเนส(Reykjanes)
เรกยะวิก(Reykjavik)
จาก 1 โจกูลซาร์ลง ไป วิค(Road 1 Jokulsarlon to vik)
ถนน สาย 1 จาก วิค ไป สกาฟตาเฟล(Road 1 Vik to Skaftafell)
จาก ถนน 1 วิค ไป สโกการ์(Road 1 vik to skogar)
จาก ถนน 36 โมสเฟลแบร์ ไป ปิงเวลลีร์(Road 36 Mosfellbaer to Pingvellir)
จาก ถนน 39 ไป เรกยะวิก(Road 39 to Reykjavik)
จาก ถนน 42 ใกล็ เซลโวกูร์(Road 42 near Selvogur)
น้ำตก เซลจาร์แลนส์(Seljarlandsfoss)
สกาตาเฟลส์โจกูล(Skaftafellsjokull)
สเกลอาราร์โจกูล(Skeioararjokull)
สเกลอาราร์แซนดูร์(Skeioararsandur)
สโคกาฟอส(Skogafoss)
สวาร์ติฟอส(Svartifoss)
วิก(Vik)
 

วันเวลาเดินทาง
 
2003-06
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 1 - ทัศนียภาพ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 2 - ช็อปปิ้ง ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 3 - จุดชมวิว ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 4 - พิพิธภัณฑ์ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 5 - พิพิธภัณฑ์ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 7 - ทิวทัศน์ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 8 - ทัศนียภาพ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 9 - เมือง ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 10 - พิพิธภัณฑ์ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 11 - ไกด์ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 13 - ชื่อเสียง ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 14 - ทะเล ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 15 - ช็อปปิ้ง ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 16 - ทะเล ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 17 - ไกด์ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 19 - พิพิธภัณฑ์ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 20 - ทิวทัศน์ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 21 - รูปถ่าย ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 22 - ทะเล ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 23 - ไกด์ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 24 - เช่า ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 25 - เช่า ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 26 - ทิวทัศน์ ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) รูปถ่าย ไอซ์แลนด์(Iceland) ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50) 2003-06 27 - รูปถ่าย ถนน สาย 36,52 และสาย50(road 36, 52 and 50)