ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 
รัฐสภา ใน บูดาเปสต์(Budapest Parliament)
เซนทรัล บูดาเปสต์(Central Budapest)
โรงแรม มาริออท(Marriot Hotel)
โรงแรม เกมปินสกี้ คอร์วินัส(Kempinski Hotel Corvinus)

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth
Hungary Budapest.kml

Hungary Budapest.kmz

คลิ้กชมเพิ่ม
คาคาสด์(Kakasd)
เปคส์(Pecs)
จาก เปคส์ไปถนนบูดาเปสต์(Pecs to Budapest Road)
 

วันเวลาเดินทาง
 
2004-05
2004-11
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 1 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 2 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 3 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 4 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 5 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 6 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 7 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 8 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 9 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 10 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 11 - ช็อปปิ้ง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 12 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 13 - จุดชมวิว บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 14 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 15 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 16 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 17 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 18 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 19 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 20 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 22 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 23 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 26 - จุดชมวิว บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 27 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 28 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 29 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 30 - จุดชมวิว บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 31 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 34 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 35 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 36 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 37 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 38 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 39 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 40 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 43 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 44 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 45 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 46 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 48 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 49 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 50 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 51 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 52 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 53 - จุดชมวิว บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 54 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 55 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 56 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 57 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 58 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 59 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 60 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 61 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 62 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 63 - ช็อปปิ้ง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 64 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 65 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 66 - ช็อปปิ้ง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 67 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 68 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 69 - ช็อปปิ้ง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 70 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 71 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 72 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 73 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 74 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 75 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 76 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 77 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 81 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 82 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 83 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 84 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 85 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 86 - จุดชมวิว บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 87 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 88 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 89 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 90 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 91 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 92 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 93 - ช็อปปิ้ง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 97 - จุดชมวิว บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 98 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 99 - จุดชมวิว บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 100 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 101 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 102 - จุดชมวิว บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 104 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 110 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 112 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 113 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 114 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 116 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 117 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 118 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 119 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 120 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 122 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 125 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 126 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 127 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 128 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 129 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 130 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 131 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 152 - ช็อปปิ้ง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 153 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 154 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 155 - ช็อปปิ้ง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 156 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 163 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 164 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 165 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 166 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 167 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 168 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 169 - จุดชมวิว บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 170 - ช็อปปิ้ง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 171 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 180 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 181 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 182 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 183 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 188 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 189 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 192 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 193 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 195 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 196 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 197 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 198 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 199 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 200 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 202 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 204 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 205 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 206 - ช็อปปิ้ง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 207 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 208 - ช็อปปิ้ง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 209 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 214 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 215 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 226 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 227 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 231 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 232 - ช็อปปิ้ง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 233 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 237 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 238 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 239 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 246 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 247 - เมือง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 248 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 250 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 251 - รูปถ่าย บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 252 - จุดชมวิว บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 253 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 254 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 256 - ชื่อเสียง บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 258 - ทัศนียภาพ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 260 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-05 261 - ไกด์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-11 0 - ทิวทัศน์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-11 1 - ทะเล บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-11 2 - พิพิธภัณฑ์ บูดาเปสต์(Budapest) รูปถ่าย ฮังการี(Hungary) บูดาเปสต์(Budapest) 2004-11 3 - เช่า บูดาเปสต์(Budapest)