ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย ฟิจ รูปถ่าย Sigatoka เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth
Fiji Sigatoka.kml

Fiji Sigatoka.kmz

คลิ้กชมเพิ่ม
Amunuca Island Resort
Amunuca Island to Castaway Island
Beachcomber Island
Bounty Island
Captain Cook Cruises
Castaway Island
Denarau to Tokoriki Island
Lautoka
โรงแรมเมอร์เคียว
นาด
Nadi to Lautoka road
Nadi to Natadola road
Nadi to Sigatoka road
Natadola beach
Port Denarau
Raffles Nadi Hotel
Shangri La Fijian Resort
Sigatoka river
Sigatoka sand dunes national park
Tavuni Hill Fort
Viseisei
ฟิจิมาจากฟากฟ้า
 

วันเวลาเดินทาง
 
2010-05
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 1 - ไกด์ Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 2 - ไกด์ Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 3 - รูปถ่าย Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 4 - ทัศนียภาพ Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 5 - พิพิธภัณฑ์ Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 6 - ทะเล Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 7 - ชื่อเสียง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 8 - ชื่อเสียง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 9 - รูปถ่าย Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 10 - พิพิธภัณฑ์ Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 11 - ทิวทัศน์ Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 12 - ไกด์ Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 13 - พิพิธภัณฑ์ Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 14 - ทัศนียภาพ Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 15 - รูปถ่าย Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 16 - จุดชมวิว Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 17 - ทะเล Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 18 - ชื่อเสียง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 19 - ช็อปปิ้ง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 20 - รูปถ่าย Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 21 - ชื่อเสียง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 22 - พิพิธภัณฑ์ Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 23 - ทะเล Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 24 - ทะเล Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 25 - ช็อปปิ้ง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 26 - จุดชมวิว Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 27 - จุดชมวิว Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 28 - ช็อปปิ้ง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 29 - เมือง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 30 - รูปถ่าย Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 31 - เมือง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 32 - ชื่อเสียง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 33 - ช็อปปิ้ง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 34 - ชื่อเสียง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 35 - ทะเล Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 36 - ชื่อเสียง Sigatoka รูปถ่าย ฟิจ Sigatoka 2010-05 37 - ทะเล Sigatoka