ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย ฟิจ รูปถ่าย Port Denarau เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth
Fiji Port Denarau.kml

Fiji Port Denarau.kmz

คลิ้กชมเพิ่ม
Amunuca Island Resort
Amunuca Island to Castaway Island
Beachcomber Island
Bounty Island
Captain Cook Cruises
Castaway Island
Denarau to Tokoriki Island
Lautoka
โรงแรมเมอร์เคียว
นาด
Nadi to Lautoka road
Nadi to Natadola road
Nadi to Sigatoka road
Natadola beach
Raffles Nadi Hotel
Shangri La Fijian Resort
Sigatoka
Sigatoka river
Sigatoka sand dunes national park
Tavuni Hill Fort
Viseisei
ฟิจิมาจากฟากฟ้า
 

วันเวลาเดินทาง
 
2010-05
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 1 - ไกด์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 2 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 3 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 4 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 5 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 6 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 7 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 8 - ทัศนียภาพ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 9 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 10 - พิพิธภัณฑ์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 11 - ทัศนียภาพ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 12 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 13 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 14 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 15 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 16 - พิพิธภัณฑ์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 17 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 18 - ทิวทัศน์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 19 - เมือง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 20 - ไกด์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 21 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 22 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 23 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 24 - ทิวทัศน์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 25 - ทิวทัศน์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 26 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 27 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 28 - ไกด์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 29 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 30 - ช็อปปิ้ง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 31 - ช็อปปิ้ง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 32 - ช็อปปิ้ง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 33 - รูปถ่าย Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 34 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 35 - พิพิธภัณฑ์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 36 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 37 - ทิวทัศน์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 38 - เมือง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 39 - ช็อปปิ้ง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 40 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 41 - พิพิธภัณฑ์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 42 - พิพิธภัณฑ์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 43 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 44 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 45 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 46 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 47 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 48 - ทิวทัศน์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 49 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 50 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 51 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 52 - ทิวทัศน์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 53 - เมือง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 54 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 55 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 56 - พิพิธภัณฑ์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 57 - เมือง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 58 - รูปถ่าย Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 59 - รูปถ่าย Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 60 - ช็อปปิ้ง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 61 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 62 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 63 - ช็อปปิ้ง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 64 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 65 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 66 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 67 - พิพิธภัณฑ์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 68 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 69 - ทิวทัศน์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 70 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 71 - พิพิธภัณฑ์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 72 - เมือง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 73 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 74 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 75 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 76 - ทะเล Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 77 - พิพิธภัณฑ์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 78 - พิพิธภัณฑ์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 79 - พิพิธภัณฑ์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 80 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 81 - ทัศนียภาพ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 82 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 83 - รูปถ่าย Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 84 - เมือง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 85 - เมือง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 86 - ชื่อเสียง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 87 - รูปถ่าย Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 88 - ทัศนียภาพ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 89 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 90 - รูปถ่าย Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 91 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 92 - ไกด์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 93 - เช่า Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 94 - จุดชมวิว Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 95 - ทัศนียภาพ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 96 - ไกด์ Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 97 - ช็อปปิ้ง Port Denarau รูปถ่าย ฟิจ Port Denarau 2010-05 98 - รูปถ่าย Port Denarau