ภาพไกด์เดินทางนี้บรรจุไปด้วยรูปถ่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอินเตอร์เน็ต.
  - ภาพไกด์เดินทาง - รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) รูปถ่าย การาจี(Karachi) เล็ก กลาง ใหญ่  
รายชื่อสถานที่
 
โรงแรม เชอราตัน(Sheraton Hotel)

การทำแผนที่
 
ชมภาพใน Google Earth
Pakistan Karachi.kml

Pakistan Karachi.kmz

คลิ้กชมเพิ่ม
อิสลามาแบด(Islamabad)
จาก ถนน อิสลามาแบด ไป มืร์รี(Islamabad to Murree road)
มืร์รี(Murree)
 

วันเวลาเดินทาง
 
2006-08
Pub


รูปถ่าย

รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 1 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 2 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 3 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 4 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 5 - แพ็คเกจ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 6 - แพ็คเกจ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 7 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 8 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 9 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 10 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 11 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 12 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 13 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 14 - แพ็คเกจ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 15 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 16 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 17 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 18 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 19 - แพ็คเกจ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 20 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 21 - แพ็คเกจ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 22 - การเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 23 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 24 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 25 - การเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 26 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 27 - แพ็คเกจ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 28 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 29 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 30 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 31 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 32 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 33 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 34 - แพ็คเกจ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 35 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 36 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 37 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 38 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 39 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 40 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 41 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 42 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 43 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 44 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 45 - การเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 46 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 47 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 48 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 49 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 50 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 51 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 52 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 53 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 54 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 55 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 56 - การเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 57 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 58 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 59 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 60 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 61 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 62 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 63 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 64 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 65 - การเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 66 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 67 - การเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 68 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 69 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 70 - แพ็คเกจ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 71 - การเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 72 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 73 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 74 - การเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 75 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 76 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 77 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 78 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 79 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 80 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 81 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 82 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 83 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 84 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 85 - การเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 86 - แพ็คเกจ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 87 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 88 - การเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 89 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 90 - ประวัติศาสตร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 91 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 92 - เซ็นเตอร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 93 - ชมเมือง การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 94 - แพ็คเกจ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 95 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 96 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 97 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 98 - ทัวร์ การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 99 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 100 - ร้านเสริมสวย การาจี(Karachi) รูปถ่าย ปากีสถาน(Pakistan) การาจี(Karachi) 2006-08 101 - แพ็คเกจ การาจี(Karachi)